“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. ECOEVALIND. Prezentare. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. Centru resurse. UNIMED. Adresă. GALERIE FOTO SOMEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO PRO MEDIU. NEWSLETTER SOMEDIU. PORTAL CENTRU DE RESURSE UNIMED. UNIMED
CSFPM. Prezentare proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. Centru de resurse.

Legi şi standarde

substanţelor prioritare/prioritar periculoase

Europene

Toate textele prezentate sunt informative. UNIMED nu răspunde de ţinerea la zi a eventualelor modificări aduse documentelor!

apelor uzate evacuate în receptori .doc, .pdf

Lista principalilor indicatori de calitate ai

HG 155-1999 DEŞEURI .pdf

HG 128-2002 INCINERARE .pdf

HG 699-2003 COV .pdf

Legea 426-2001 DEŞEURI .pdf

Lista prevederilor LEGISLATIVE 2003 .pdf

OM 1144-2002 REGISTRU .pdf

Ord MS 536-1997, cap.IV, V, ref. Deşeuri .pdf

Ord MAPM 592-2002 SO2, PM10, PM2.5 .pdf

OUG 78-2000 DESEURI .pdf

OUG 34-2002 IPPC .pdf

Situaţia transpunerii Acquis 2001-2002 .pdf

Ghid UE - Identificarea şi prezenţa

Strategia NAŢIONALĂ a protecţiei mediului.zip

Strategie DEŞEURI_I .zip

Strategie DEŞEURI_II .zip

INFORMAŢII NOI
UNIMED
ghid UE.pdf HG nr. 155-1999.pdf lista indicatori calitate industrie SP APA.pdf HG nr. 128-2002.pdf HG nr. 699-2003.pdf LEGE nr. 426-2001.pdf PNPADM- Prevederi legislative in domeniul protectiei mediului.pdf Ordin nr. 1144-2002.pdf Ordin nr. 536-1997.pdf Ordin nr. 592-2002.pdf OUG nr. 78-2000.pdf OUG nr. 34-2002.pdf Transpunere Acquis. Anexa 9.1.pdf Strategia protectiei mediului.zip STRATEGIE DESEURI_I.zip STRATEGIE DESEURI_II.zip